Ben je zwanger, wil je zwanger worden en slik je een antidepressivum of ga je dat doen? Overleg met je arts over de voor- en nadelen. Ook zijn er POP-poliklinieken waar je advies krijgt over antidepressiva tijdens zwangerschap en borstvoeding. In die klinieken werken verloskundigen, psychiaters en kinderartsen nauw samen. Op deze website vind je ook meer informatie: https://www.lareb.nl/mvm-kennis.

Over antidepressiva en zwangerschap:

  • Als depressie, angst of dwang niet behandeld wordt, heeft dat ook negatieve effecten op moeder en (ongeboren) kind). Deze negatieve effecten zijn belangrijk. Vaak belangrijker dan de risico’s van antidepressiva.
  • De meest gebruikte antidepressiva tijdens de zwangerschap zijn SSRI’s.
  • Het risico van SSRI’s voor de baby is laag. Een licht verhoogd risico op specifieke (hart)afwijkingen in het eerste trimester is niet helemaal uit te sluiten. De wetenschappelijke onderzoeken hiernaar zijn tegenstrijdig. Bij paroxetine lijken hier meer aanwijzingen voor te zijn. Er kan daarom geadviseerd worden om liever geen paroxetine te gebruiken.
  • MAO-remmers mag je in principe niet gebruiken.
  • Meestal vindt de bevalling plaats in het ziekenhuis. Na de bevalling wordt de baby vaak nog 12 uur (SSRI’s) of langer (andere antidepressiva) in de gaten gehouden in het ziekenhuis.

Over antidepressiva en borstvoeding:

  • Alle antidepressiva komen in enige mate in de moedermelk.
  • Bij de meeste antidepressiva is de concentratie in de moedermelk zo laag dat het geven van borstvoeding veilig is.

Extra voorzichtigheid is nodig bij baby’s die te vroeg geboren zijn, ziek zijn of een laag geboortegewicht hebben.