In de media is er veel aandacht geweest voor gedachten aan zelfdoding. Daarom besteden we daar apart aandacht aan.

Als je antidepressiva gebruikt hebben volwassenen geen grotere kans dat ze gaan nadenken over zelfdoding. Dat staat vast. Er is goed onderzoek naar gedaan. Bij kinderen en jongeren is dat anders.

Als zij antidepressiva slikken hebben ze in het begin iets meer kans op nadenken over zelfdoding en op een poging doen tot zelfdoding. Die kans is 3%. Bij een vergelijkbare groep die geen antidepressiva slikt is het 1%. Dit zijn percentages die gaan over het nadenken over zelfdoding en over een póging doen tot zelfdoding, niet over een geslaagde zelfdoding. Het aantal geslaagde zelfdodingen onder jongeren is in Nederland: ongeveer 1 op de 100.000 jongeren per jaar. Sinds antidepressiva in Nederland op de markt zijn (1985) is het aantal geslaagde zelfdodingen onder jongeren (<20 jaar) en jongvolwassenen (20-30 jaar) in Nederland niet gestegen, maar juist gedaald; met ongeveer een derde. Toch moet er goed worden opgelet. De voordelen van het slikken van antidepressiva moet bij jongeren extra goed worden afgewogen tegen de nadelen. Van alle antidepressiva lijkt de SSRI fluoxetine bij jongeren het minste risico te hebben dat er gedachten aan zelfdoding ontstaan.

Om gedachten aan zelfdoding bij jongeren goed in de gaten te houden is het belangrijk dat de start en verdere behandeling van antidepressiva wordt begeleid door een kinder- en jeugdpsychiater.