In de media is er veel aandacht geweest voor agressie. Daarom besteden we daar apart aandacht aan.

Zorgen antidepressiva er echt voor dat iemand zomaar agressief wordt en plotseling zijn vrienden of familie aanvalt? Het antwoord daarop is: nee, niet bij volwassenen. Dat is uit meerdere onderzoeken gebleken.

Bij jongeren is er wel meer risico op agressie door antidepressiva. In de eerste drie weken dat zij antidepressiva slikken is de kans op agressie drie keer zo groot als bij een vergelijkbare groep die geen antidepressiva slikt. Dat is best veel. Maar in al het onderzoek dat tot nu toe gedaan is, zijn de verschillende antidepressiva op één hoop gegooid. Dat is niet terecht. Het ene antidepressivum geeft bij jongeren meer risico op agressie dan het andere.  Agressie treedt vooral op bij paroxetine (acht keer meer kans), maar niet bij fluoxetine. En juist fluoxetine werkt het beste bij jongeren.

Om agressie bij jongeren goed in de gaten te houden is het belangrijk dat de start en verdere behandeling van antidepressiva wordt begeleid door een kinder- en jeugdpsychiater.