Soms is het verstandig om van antidepressivum te wisselen. Bijvoorbeeld als je na vier weken (bij sociale fobie en dwang 12 weken) geen enkele verbetering merkt. Je moet dan wel een dosering gebruiken die hoog genoeg is om te kunnen werken. Merk je wel een verbetering, dan kan het zinvol zijn om nog met hetzelfde middel door te gaan. Maak dan afspraken met je arts wanneer je opnieuw bekijkt of het genoeg werkt. Vaak wordt namelijk onnodig lang doorgegaan met hetzelfde antidepressivum terwijl het niet goed werkt. Een wisseling geeft dan meer kans op verbetering.

Het gaat er om dat je een antidepressivum lang genoeg gebruikt om te weten of het niet werkt. Maar je moet ook op tijd met je arts bespreken of een wissel zinvol is. Hoe je het beste van antidepressivum kunt wisselen hangt af van je persoonlijke situatie. Soms duurt het lang voordat je het juiste middel hebt gevonden. Als je vaak moet wisselend kan dit frustrerend zijn, zeker als dit maanden of nog langer duurt. Bespreek dit met je arts en maak duidelijke afspraken. Plan het liefst één of twee stappen vooruit.