Hoe antidepressiva precies werken weten we niet. We weten wel dat ze invloed hebben op je hersenen. In je hersenen zitten signaalstoffen (neurotransmitters) die ervoor zorgen dat zenuwcellen in de hersenen met elkaar kunnen praten. Veel antidepressiva werken via de neurotransmitters serotonine of noradrenaline. Ze remmen de heropname of afbraak van deze stoffen in zenuwcellen. Daardoor blijft er meer serotonine (of noradrenaline) tussen de zenuwcellen zitten. Na verloop van tijd ontstaat er een nieuwe balans. Dan is het systeem als het ware gereset.

We weten dus vrij goed wat antidepressiva in de hersenen doen, maar we weten niet waarom je daar minder depressief of minder bang van wordt. Er gebeurt veel onderzoek naar, maar dat levert vooral veel nieuwe vragen op.