Nee, stoppen is geen doel op zich. Zolang de voordelen van gebruik opwegen tegen de nadelen is het juist verstandig om het te blijven gebruiken. We hebben geen reden om aan te nemen dat langdurig gebruik schadelijk is. Als de nadelen van gebruik te groot zijn kan het juist goed zijn om af te bouwen.