Psychose

Term Definitie
Psychose

Verlies van contact met de realiteit zoals anderen die zien. Dat kan door het horen van stemmen die er niet zijn (hallucinaties), achterdocht (paranoia) en overtuigingen die niet kloppen (wanen). Ook kan het lastig zijn georganiseerd en logisch na te denken. 

Signalen uit de omgeving worden vaak anders geïnterpreteerd. Een psychose komt voor bij schizofrenie, maar ook bij andere psychiatrische ziekten zoals depressie, autisme, en een bipolaire stoornis. Ook drugsgebruik of een ernstige lichamelijke ziekte kunnen een psychose veroorzaken.206 Even slikken; Vinkers & Vis [PS] 2e proef pag 206