Placebo

Term Definitie
Placebo

Letterlijk ‘ik zal behagen’, meestal een neppil (een suikerpil zonder werkzame bestanddelen) die bij geneesmiddel¬onderzoek wordt gebruikt, maar in bredere zin elke niet-werkzame (nep)behandeling.

Een placebobehandeling wordt gebruikt om te kijken wat het effect is van deelname aan het onderzoek, iemands verwachtingen en spontane verbetering van klachten. Daarmee is het werkelijke effect van een geneesmiddel of interventie boven niet-specifieke factoren goed te meten. Een placebo is niet altijd een pil: elke ingreep zonder actieve werking die bedoeld is om aspecifieke factoren te meten is een placebo. Een placebo¬behandeling wordt bijvoorbeeld dus ook gebruikt bij onderzoek naar psychologische behandelingen. Het placebo-effect speelt een belang¬rijke rol bij elke behandeling in de psychiatrie, maar eigenlijk de hele geneeskunde. Veel mensen weten niet dat er naast het placebo-effect ook een nocebo-effect (‘ik zal schaden’) bestaat: een niet-werkzame pil of behandeling kent ook (soms ernstige) bijwerkingen. Er zitten dus ook nadelen aan een placebobehandeling.

Synoniemen: placebopillen