Neurotransmitter

Term Definitie
Neurotransmitter

Een boodschapperstof of signaalmolecuul in de hersenen waarmee het signaal tussen twee zenuwcellen wordt doorgegeven.

Een signaal doorgeven wanneer neurot¬ransmitters zich aan receptoren binden volgens het sleutel-slotprincipe. Er zijn waarschijnlijk honderden verschillende neurot¬ransmitters in de hersenen, die allemaal hun eigen rol hebben. Samen zorgen ze ervoor dat de miljarden zenuwcellen goed met elkaar kunnen communiceren en onze hersenen goed functioneren. Bekende neurotransmitters zijn serotonine, noradrenaline en dopamine. Geneesmid¬delen in de psychiatrie beïnvloeden altijd direct of indirect de werking van een of meer neurotransmitters. Zo verhogen bijna alle antidepressi¬va de hoeveelheid van de neurotransmitter serotonine, ook al is nog niet duidelijk of er een probleem met serotonine is bij een depressie.