DSM

Term Definitie
DSM

Ook wel spottend de ‘psychiatriebijbel’ genoemd, een Amerikaans classificatiesysteem met criteria voor psychiatrische aandoeningen gebaseerd op consensus tussen psychiaters. Niet te verwarren met een diagnose dat iets anders is dan een DSM-classificatie.

De afkor¬ting staat voor de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. De vijfde versie van de DSM (DSM-V) is in Nederland in 2017 in gebruik genomen. Er is kritiek op de soms subjectieve criteria die de DSM hanteert en op het scherpe on¬derscheid tussen gezond en ziek (je hebt een depressie of je hebt die niet). De DSM geeft een classificatie, waardoor de persoonlijke klachten en symptomen in een breder kader geplaatst kunnen worden. Bovendien weten professionals onderling dan in welke hoek het probleem ligt.