Diagnose

Term Definitie
Diagnose

De unieke individuele medische beschrijving van iemands klachten en hoe ze in een medisch kader begrepen moeten worden. Niet te verwarren met een classificatie die uit de DSM rolt.

In de psychiatrie spelen biologische, psychologische en sociale factoren een rol. In de psychiatrie zijn geen twee diagnoses gelijk omdat ze altijd gaan om de persoonlijke beleving van klachten en symptomen gaat. De criteria voor een depressie volgens de DSM geven een classi¬ficatie. Dat is iets anders dan een diagnose die individueel bepaald is. Een diagnose is bijvoorbeeld: ‘Zeventienjarig meisje dat in het verleden gepest is, daardoor een laag zelfbeeld heeft ontwikkeld en hoge eisen aan zichzelf stelt. Is door schoolgerelateerde stress en ruzie tussen de ouders slechter gaan slapen en kan sinds enkele maanden niet meer genieten en is erg somber.’ Dit past bij de dsm-classificatie ‘depressie’. Het stempel ‘depressie’ volgens de dsm geeft een richting aan, maar zegt eigenlijk niet zoveel wat er met díe persoon aan de hand is.