Depressie

Term Definitie
Depressie

Hevige somberheid en niet meer genieten die goed functioneren onmogelijk maakt Daarnaast kan er sprake zijn van slaapproblemen, schuldgevoelens, gedachten aan zelfdoding, concentratieproblemen en moeheid.. 

Somberheid is logisch na een heftige gebeurtenis of veel stress. Bijna iedereen heeft ook wel eens last van (kortdurende) somberheid of minder kunnen genieten. Maar soms is het zo heftig of langdurend dat we spreken van een depressie. Een depressie kan weken tot maanden duren, maar kan soms ook chronisch van aard zijn. Vaak zijn er oorzaken in de omgeving aanwijsbaar, bijvoorbeeld het verlies van een baan of overmatige stress. Na een eerste depressie komen depressies bij de meeste mensen helaas vaker terug. In totaal krijgt ongeveer 20 procent van de Nederlandse volwassenen ooit te maken met een depressie. Bij jongeren zie je bij en depressie vaker prikkelbaarheid en boosheid, en minder uitgesproken somberheid.